گنجور

 
صوفی محمد هروی

شماره ۱ - فی الترجیع: برخیزم و دامن تو گیرم - سر بر قمدت نهم بمیرم

شماره ۲ - ترجیع زنان: زن مخواه ای عزیز من زنهار - وقنا ربنا عذاب النار

sunny dark_mode