گنجور

وحشی » گزیده اشعار » غزلیات » غزل ۸۵

 

جز غیر کسی همره آن عربده جو نیستبد میرود این راه و روش هیچ نکو نیست
دوری نگزیند ز رقیبان سر موییبا ما کشش خاطر او یک سر مو نیست
پیش تو سبب چیست که ما کم ز رقیبیمآیین وفاداری ما خود کم ازو نیست
گویی سخن از مهر به هر بی ره و روییهیچت ز هم‌آوازی این […]


متن کامل شعر را ببینید ...

وحشی
 

حزین لاهیجی » غزلیات » شمارهٔ ۲۶۱

 

رسوا شدهٔ عشق تو را چاره نکو نیست
چاک جگر صبح سزاوار رفو نیست
الوان نعم مائدهٔ عشق کشیده ست
آن زهر کدام است که ما را به گلو نیست؟
در بیعت پیران خرابات فتوح است
خالی بود آن دست که در دست سبو نیست
از برگ و بر عاریت آزرده دماغم
گر رنگ بود با گل این باغچه، بو نیست
از گرد […]


متن کامل شعر را ببینید ...

حزین لاهیجی