گنجور

مولوی » دیوان شمس » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۱۶۸۲

 

امشب برو ای خواب اگر بنشینیاز آتش دل سزای سبلت بینی
ای عقل برو که تو سخن می‌چینیوی عشق بیا که سخت با تمکینی


متن کامل شعر را ببینید ...

مولوی
 

مولوی » دیوان شمس » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۱۶۹۹

 

ای آنکه غلام خسرو شیرینیبا عشق بساز گر حریف دینی
پیوسته حریف عشق و گرمی میباشتا عاشق گرم از تو برد عنینی


متن کامل شعر را ببینید ...

مولوی
 

سعدی » دیوان اشعار » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۱۴۴

 

ای مایهٔ درمان نفسی ننشینی
تا صورت حال دردمندان بینی
گر من به تو فرهاد صفت شیفته‌ام
عیبم مکن ای جان که تو بس شیرینی


متن کامل شعر را ببینید ...

سعدی
 

سعدی » دیوان اشعار » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۱۴۵

 

گر دشمن من به دوستی بگزینی
مسکین چه کند با تو به جز مسکینی
صد جور بکن که همچنان مطبوعی
صد تلخ بگو که همچنان شیرینی


متن کامل شعر را ببینید ...

سعدی
 

ابوسعید ابوالخیر » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۷۰۰

 

از سادگی و سلیمی و مسکینی
وز سرکشی و تکبر و خود بینی
بر آتش اگر نشانیم بنشینم
بر دیده اگر نشانمت ننشینی


متن کامل شعر را ببینید ...

ابوسعید ابوالخیر
 

سلمان ساوجی » دیوان اشعار » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۳۲

 

گر زانکه بدین شاهدی و شیرینی
در خود نگری، بروز من بنشینی
منگر به جمال خویشتن، ور نگری
در آینه، هر چه بینی از خود بینی


متن کامل شعر را ببینید ...

سلمان ساوجی
 

قدسی مشهدی » رباعیات » شمارهٔ ۶۳۸

 

هر نیک و بدی که می‌کنی، می‌بینی
پیوسته گل تلافی‌اش می‌چینی
صد صور دمیدند و نگشتی آگاه
نشنیده کسی خواب به این سنگینی


متن کامل شعر را ببینید ...

قدسی مشهدی