گنجور

 
ابوالفرج رونی

از شیرینی چون به سخن بنشینی

وز دو لب خود شکر به دامن چینی

در بوسه مرا لب تو گوید بینی

هرگز شکر لعل بدین شیرینی

 
نسک‌بان: جستجو در متن سی‌هزار کتاب فارسی
sunny dark_mode