گنجور

 
مسعود سعد سلمان

از شیرینی چون به سخن بنشینی

از دو لب خود شکر به دامن چینی

در بوسه لب تو گویدم می بینی

هرگز شکر سرخ بدین شیرینی

 
نسک‌بان: جستجو در متن سی‌هزار کتاب فارسی
sunny dark_mode