گنجور

مولوی » دیوان شمس » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۹۹۰

 

آتش در زن بگیر پا در کویشتازه نبرد هیچ فضول سویش
آن‌روی چو ماه را بپوش از مویشتا دیدهٔ هر خسی نبیند رویش


متن کامل شعر را ببینید ...

مولوی
 

سعدی » دیوان اشعار » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۹۰

 

همسایه که میل طبع بینی سویش
فردوس برین بود سرا در کویش
وآن را که نخواهی که ببینی رویش
دوزخ باشد بهشت در پهلویش


متن کامل شعر را ببینید ...

سعدی
 

شاه نعمت‌الله ولی » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۱۷۹

 

بردار نقاب و می نگر آن رویش
دانی که نقاب چیست یعنی مویش
موئی ز سر زلف نگارم به کف آر
آنگه بنشین و خوش خوشی می بویش


متن کامل شعر را ببینید ...

شاه نعمت‌الله ولی