گنجور

مهستی گنجوی » رباعیات » رباعی شمارۀ ۵۷

 

بگذشت پریر باز به سر لاله و درد
دی خاک چمن سنبل تر بار آورد
امروز خور آب شادمانی زیراک
فردا همی آتش غم باید خورد


متن کامل شعر را ببینید ...

مهستی گنجوی