گنجور

مولوی » دیوان شمس » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۱۲۴۹

 

زینگونه که من به نیستی خرسندمچندین چه دهید بهر هستی پندم
روزیکه به تیغ نیستی بکشندمگریندهٔ من کیست بر او می‌خندم


متن کامل شعر را ببینید ...

مولوی
 

سعدی » مواعظ » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۴۰

 

تا دل ز مراعات جهان برکندم
صد نعمت را به منتی نپسندم
هر چند که نو آمده‌ام از سر ذوق
بر کهنه جهان چون گل نو می‌خندم


متن کامل شعر را ببینید ...

سعدی
 

عطار » مختارنامه » باب چهل و هفتم: در معانیی كه تعلق به شمع دارد » شمارهٔ ۴۹

 

چون صبح به خنده یک نفس خرسندم

چون ابر به گریه نیست کس مانندم

با خنده و گریهٔ کسم کاری نیست

بر خود گریم چو شمع و برخود خندم


متن کامل شعر را ببینید ...

عطار
 

کمال‌الدین اسماعیل » رباعیات » شمارهٔ ۵۸۵

 

از عمر عزیز خود برین خرسندم
کآن روز که در غصّه بشب پیوندم
با دل گویم مؤده که از راه اجل
یک منزل دیگر پس پشت افگندم


متن کامل شعر را ببینید ...

کمال‌الدین اسماعیل