گنجور

مولوی » دیوان شمس » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۱۴۹۱

 

طبع تو چو سنگست و دلت چون آهنوز آهن و سنگ جسته آتش سوی من
سنگت چو در آتش است ای ماه ختنخرمن باشم که دل نهم بر خرمن


متن کامل شعر را ببینید ...

مولوی
 

سنایی » دیوان اشعار » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۳۱۵

 

گه بردوزی به دامنم بر دامن
گه نگذاری که گردمت پیرامن
گه دوست همی شماریم گه دشمن
تا من کیم از تو ای دریغا تو به من


متن کامل شعر را ببینید ...

سنایی
 

انوری » دیوان اشعار » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۳۵۲

 

هستم ز تو دلشکسته‌ای عهد شکنوز دوستی تو با جهانی دشمن
گیرم نبود دست من و دامن توبتوان کردن دست من و دامن من


متن کامل شعر را ببینید ...

انوری
 

انوری » دیوان اشعار » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۳۵۳

 

می‌سوز تو خرمن شکیبایی منتا می‌نهم از غم تو خرمن خرمن
دامن به حدیث درد من باز مزنمن دانم و اشک لعل دامن دامن


متن کامل شعر را ببینید ...

انوری
 

مهستی گنجوی » رباعیات » رباعی شمارۀ ۱۴۳

 

دوش از غم هجرت ای بت عهدشکن
چون دوست همی گریست بر من دشمن
از بس که من از عشق تو می‌نالیدم
تا روز همی سوخت دل شمع به من


متن کامل شعر را ببینید ...

مهستی گنجوی
 

قدسی مشهدی » رباعیات » شمارهٔ ۵۲۴

 

از خلق جهان، کناره‌ای ساز وطن
هنگام طلب مباش چون اهل ز من
درویشان را کمال در تجریدست
کی دانه کند نشو و نما در خرمن؟


متن کامل شعر را ببینید ...

قدسی مشهدی