گنجور

مولوی » دیوان شمس » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۶۶۶

 

در سینهٔ هر که ذره‌ای دل باشدبی‌مهر تو زندگیش مشکل باشد
با زلف چو زنجیر گره بر گرهتدیوانه کسی بود که عاقل باشد


متن کامل شعر را ببینید ...

مولوی
 

سنایی » دیوان اشعار » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۱۴۶

 

تو شیردلی شکار تو دل باشد
جان دادنم از پی تو مشکل باشد
وصل تو به حیله کی به حاصل باشد
مدبر چه سزای عشق مقبل باشد


متن کامل شعر را ببینید ...

سنایی
 

کمال‌الدین اسماعیل » رباعیات » شمارهٔ ۲۹۶

 

چون در تو نه فضل و نه تفضل باشد
نه بخششی از سر تمول باشد
ما را ز سر و ریش تو میبگزیرد
طاسی و پلاسی چه تجمل باشد؟


متن کامل شعر را ببینید ...

کمال‌الدین اسماعیل