گنجور

مولانا » دیوان شمس » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۱۷۴۲

 

ای سر سبب اندر سبب اندر سببیوی تن عجب اندر عجب اندر عجبی
ای دل طلب اندر طلب اندر طلبیوی جان طرب اندر طرب اندر طربی


متن کامل شعر را ببینید ...

مولانا
 

عطار » مختارنامه » باب هشتم: در تحریض نمودن به فنا و گم بودن در بقا » شمارهٔ ۱۵

 

دلشاد مشو ز وصل اگر در طربی

دل تنگ مکن ز هجر اگر در تعبی

از شادی وصل و غم هجران بگذر

با هیچ بساز اگر همه میطلبی


متن کامل شعر را ببینید ...

عطار
 

عطار » مختارنامه » باب چهل و ششم: در معانیی كه تعلّق به صبح دارد » شمارهٔ ۱۹

 

ای صبح دمی به خنده بگشای لبی

تا باز رهم من از چنین تیره شبی

چون از خورشید در دل آتش داری

گر درگیرد دَمِ تو نَبْوَد عجبی


متن کامل شعر را ببینید ...

عطار
 

انوری » دیوان اشعار » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۳۹۰

 

زان شب که نشستیم به هم با طربیکردیم فراق را به وصلت ادبی
بس روز که برخاسته‌ام با تک و تازدر آرزوی چنان نشستی و شبی


متن کامل شعر را ببینید ...

انوری
 

کمال‌الدین اسماعیل » رباعیات » شمارهٔ ۷۸۰

 

رشک آیدم ای دوست که هر نیم شبی
در برگیرد قد ترا بی ادبی
حیفست چنان لبی و الحق چه لبی
آلوده شده ببوسۀ هر جلبی


متن کامل شعر را ببینید ...

کمال‌الدین اسماعیل