گنجور

خیام » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۱۶۴

 

بر سنگ زدم دوش سبوی کاشیسرمست بدم که کردم این عیاشی
با من به زبان حال می‌گفت سبومن چون تو بدم تو نیز چون من باشی


متن کامل شعر را ببینید ...

خیام
 

انوری » دیوان اشعار » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۴۲۰

 

با دل گفتم که‌ای همه قلاشیچونی و چگونه‌ای کجا می‌باشی
دل دیده پرآب کرد و گفتا که خموشدر خدمت خیل دختر جماشی


متن کامل شعر را ببینید ...

انوری
 

کمال‌الدین اسماعیل » رباعیات » شمارهٔ ۸۱۳

 

زین گونه که تو بدل ربایی فاشی
عاشق خواهی ز سنگ صد بتراشی
معشوقی تو بعشق کس نیست گرو
خود هم تو سزد که عاشق خود باشی


متن کامل شعر را ببینید ...

کمال‌الدین اسماعیل
 

قدسی مشهدی » رباعیات » شمارهٔ ۶۰۷

 

در وحدت ذات، گفته گوهرپاشی
رمزی که بود فاش‌تر از هر فاشی:
نقاش اگر به نقش در می‌آمد
هر نقش ز کلک او شدی نقاشی


متن کامل شعر را ببینید ...

قدسی مشهدی