گنجور

مولوی » دیوان شمس » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۱۵۱

 

از بی‌یاری ظریفتر یاری نیستوز بی‌کاری لطیفتر کاری نیست
هرکس که ز عیاری و حیله ببریدوالله که چو او زیرک و عیاری نیست


متن کامل شعر را ببینید ...

مولوی
 

عطار » مختارنامه » باب هفدهم: در بیان خاصیت خموشی گزیدن » شمارهٔ ۲۱

 

هر چند ترا محرم اسراری نیست

صبری میکن که عمر بسیاری نیست

گر همدم مائی و ترا یاری نیست

دم درکش و با هیچ کست کاری نیست


متن کامل شعر را ببینید ...

عطار
 

ابوسعید ابوالخیر » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۱۵۲

 

جانا به زمین خاوران خاری نیست
کش با من و روزگار من کاری نیست
با لطف و نوازش جمال تو مرا
دردادن صد هزار جان عاری نیست


متن کامل شعر را ببینید ...

ابوسعید ابوالخیر