گنجور

مولوی » دیوان شمس » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۱۵۱

 

از بی‌یاری ظریفتر یاری نیستوز بی‌کاری لطیفتر کاری نیست
هرکس که ز عیاری و حیله ببریدوالله که چو او زیرک و عیاری نیست


متن کامل شعر را ببینید ...

مولوی
 

عطار » مختارنامه » باب هفدهم: در بیان خاصیت خموشی گزیدن » شمارهٔ ۲۱

 

هر چند ترا محرم اسراری نیست

صبری میکن که عمر بسیاری نیست

گر همدم مائی و ترا یاری نیست

دم درکش و با هیچ کست کاری نیست


متن کامل شعر را ببینید ...

عطار
 

جامی » دیوان اشعار » واسطة العقد » رباعیات » شمارهٔ ۷۳

 

خوشتر زکتاب در جهان یاری نیست
در غمکده زمانه غمخواری نیست
هر لحظه ازو به گوشه تنهایی
صد راحت هست و هرگز آزاری نیست


متن کامل شعر را ببینید ...

جامی
 

ابوسعید ابوالخیر » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۱۵۲

 

جانا به زمین خاوران خاری نیست
کش با من و روزگار من کاری نیست
با لطف و نوازش جمال تو مرا
دردادن صد هزار جان عاری نیست


متن کامل شعر را ببینید ...

ابوسعید ابوالخیر
 

حزین لاهیجی » رباعیات » شمارهٔ ۱۴

 

دانم که به جز خدای قهّاری نیست
بر خاطرم از ظلم کسی باری نیست
ماهیت مخلوق نباشد غالب
مغلوبِ خدا شدن مرا عاری نیست


متن کامل شعر را ببینید ...

حزین لاهیجی