گنجور

مولوی » دیوان شمس » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۸۴۱

 

هرچیز که بسیار شود خوار شودگر خوار شود به خانهٔ پار شود
گر سیر شود از همه بیزار شودیارش به بهای جان خریدار شود


متن کامل شعر را ببینید ...

مولوی
 

کمال‌الدین اسماعیل » رباعیات » شمارهٔ ۳۹۰

 

چون نرگس نیم خفته بیدار شود
بر یک قدمش دو سر پدیدار شود
چون مشعلۀ دو سر که بفروزندش
وز جنبش باد سر نکونسار شود


متن کامل شعر را ببینید ...

کمال‌الدین اسماعیل
 

قدسی مشهدی » رباعیات » شمارهٔ ۳۳۲

 

عزمت چه شود به سعی اگر یار شود
طاقت برمد چو شوق بسیار شود
خواهم که در آغوش کشم بی‌خبرت
تا مژده آمدن خبردار شود


متن کامل شعر را ببینید ...

قدسی مشهدی