گنجور

مولوی » دیوان شمس » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۱۵۶۲

 

خواهی که مقیم و خوش شوی با ما تواز سر بنه آن وسوسه و غوغا تو
آنگاه تو چنان شوی که بودی با منآنگاه چنان شوم که بودم با تو


متن کامل شعر را ببینید ...

مولوی
 

خاقانی » دیوان اشعار » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۲۹۰

 

صد ساله ره است از طلب من تا تو
در بادیهٔ طلب من آیم یا تو
جانی به سه بوسه شرط کردم با تو
شرطی به غلط نرفت ها من، ها تو


متن کامل شعر را ببینید ...

خاقانی