گنجور

ملا احمد نراقی » معراج السعادة » باب چهارم » فصل - معالجه ستمکاری و تحصیل ملکه عدالت

 

دایم گل این بستان، شاداب نمی ماند

دریاب ضعیفان را در وقت توانائی

ملا احمد نراقی
 

ملا احمد نراقی » معراج السعادة » باب چهارم » فصل - محبت خدا بالاترین محبت ها

 

گر غالیه خوشبو شد، در گیسوی او پیچید

ور وسمه کمانکش شد، در ابروی او پیوست

ملا احمد نراقی
 

ملا احمد نراقی » معراج السعادة » باب چهارم » صبر حضرت ایوب علیه السلام

 

گر قصد جفا داری اینک من و اینک سر

در راه وفاداری جان در قدمت ریزم

ملا احمد نراقی
 
 
sunny dark_mode