گنجور

شعرهای با وزن «مفعول مفاعیل مفاعیل فعولن (هزج مثمن اخرب مکفوف محذوف)» و حروف قافیهٔ «انهمارا»

 

کمال خجندی » غزلیات » شمارهٔ ۵

 

از باد مکش طره جانانه ما را

زنجیر مجنبان دل دیوانه ما را

آن شمه چگل گو که برقص آرد و پرواز

این سوخته دلهای چو پروانه ما را

کردند زبان آنکه به صد گنج فریدون

[...]


متن کامل شعر را ببینید ...

کمال خجندی
 

شاهدی » دیوان فارسی » غزلیات » شمارهٔ ۸

 

کردی ز غم آباد چو کاشانۀ ما را

بازآ و ببین مونس هم خانه ما را

مگذار که ویرانه شود از غم هجران

آباد چو کردی دل ویرانه ما را

زلف تو چه حاجت که بیارد همه زنجیر

[...]


متن کامل شعر را ببینید ...

ابراهیم شاهدی دده