گنجور

اشعار مشابه

 

کمال خجندی » غزلیات » شمارهٔ ۳۶۷

 

جانا به نظر قد تو سرو چمن آمد

شمع رخت آرایش هر انجمن آمد

پیرایه باقوت لیت درج گهر شد

مشاطة گلبرگ رخت یاسمن آمد

بشکست دل پسته خندان ز خجالت

[...]


متن کامل شعر را ببینید ...

کمال خجندی
 

سحاب اصفهانی » دیوان اشعار » غزلیات » شمارهٔ ۱۴۳

 

هر جا که غمی بر دل غمگین من آمد

مانند غریبی است که دور از وطن آمد

یا رب ز پی اشک که آید به مزارم

شمعی که ندانم ز کدام انجمن آمد

باید ز رقیبان سخنی گفت به ناچار

[...]


متن کامل شعر را ببینید ...

سحاب اصفهانی