گنجور

شعرهای با وزن «مفعول مفاعیل مفاعیل فعل (وزن رباعی)» و حروف قافیهٔ «وراست»

 

مولانا » دیوان شمس » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۱۴۹

 

آواز تو ارمغان نفخ صور است

زان قوت و قوت هر دل رنجور است

آواز بلند کن کهتا پست شوند

هرجا که امیریست و یا مأمور است


متن کامل شعر را ببینید ...

جلال الدین محمد مولوی
 

سلمان ساوجی » دیوان اشعار » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۵۱

 

شاها ز تو چشم سلطنت را نور است

در سایه چتر تو جهان معمور است

المتنه الله که عدو مقهور است

بر رغم عدوی تو ولی منصور است


متن کامل شعر را ببینید ...

سلمان ساوجی
 

حزین لاهیجی » رباعیات » شمارهٔ ۲۸

 

ازگریهٔ من دیدهٔ اختر شور است

وز ناله ی من دل ملک رنجور است

گردون نبود حریف پیمانهٔ عشق

این رطل گرانتر از سر مخمور است


متن کامل شعر را ببینید ...

حزین لاهیجی