گنجور

شعرهای با وزن «مفعول مفاعیل مفاعیل فعل (وزن رباعی)» و حروف قافیهٔ «ارشود»

 

مولانا » دیوان شمس » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۸۴۱

 

هرچیز که بسیار شود خوار شود

گر خوار شود به خانهٔ پار شود

گر سیر شود از همه بیزار شود

یارش به بهای جان خریدار شود


متن کامل شعر را ببینید ...

جلال الدین محمد مولوی
 

کمال‌الدین اسماعیل » رباعیات » شمارهٔ ۳۹۰

 

چون نرگس نیم خفته بیدار شود

بر یک قدمش دو سر پدیدار شود

چون مشعلۀ دو سر که بفروزندش

وز جنبش باد سر نکونسار شود


متن کامل شعر را ببینید ...

کمال‌الدین اسماعیل
 

قدسی مشهدی » رباعیات » شمارهٔ ۳۳۲

 

عزمت چه شود به سعی اگر یار شود

طاقت برمد چو شوق بسیار شود

خواهم که در آغوش کشم بی‌خبرت

تا مژده آمدن خبردار شود


متن کامل شعر را ببینید ...

قدسی مشهدی
 

جلال عضد » دیوان اشعار » رباعیّات » شمارهٔ ۲۱

 

هرکس که قرین من غمخوار شود

از نالۀ زار من دل افگار شود

ترسم که طبیب چون بیاید بر من

درد دل من بیند و بیمار شود


متن کامل شعر را ببینید ...

جلال عضد
 

اهلی شیرازی » دیوان اشعار » رباعیات » شمارهٔ ۳۷۱

 

بی تجربه به هر کی با یکی یار شود

گر شاه بود ز بنده بیزار شود

هر چند که زر عزیز شد اهل نظر

چون بر محکش زند خریدار شود


متن کامل شعر را ببینید ...

اهلی شیرازی