گنجور

نظامی » خمسه » لیلی و مجنون » بخش ۳ - برهان قاطع در حدوث آفرینش

 

در هر چه نظر کنی به تحقیق

آراسته‌کن نظر به توفیق

نظامی
 

ابن یمین » دیوان اشعار » قطعات » شمارهٔ ۵٢٩

 

از بخل و ز کبر بر حذر باش

کین هر دو کنند جمع تفریق

زین هر دو بجز فساد ناید

دلرا نکنی بدین دو تعلیق

در بخشش و در تواضع افزای

[...]

ابن یمین
 

وحیدالزمان قزوینی » شهرآشوب کوچک » بخش ۵۲ - صفت اهل دفتر

 

داغم به دل حزین بتحقیق

از دفتر حسن اوست تصدیق

وحیدالزمان قزوینی
 

ادیب الممالک » دیوان اشعار » مقطعات » شمارهٔ ۲۴۳

 

آن هفت خطی که برنگارند

بر صفحه دهر اهل تنمیق

ثلث است و محقق است و توقیع

ریحان و رقاع و نسخ و تعلیق

ادیب الممالک
 
 
sunny dark_mode