گنجور

خواجوی کرمانی » غزلیات » غزل شمارهٔ ۵۲۲

 

خادمهٔ عود سوز مطربهٔ عود سازشمع نه و عود سوز چنگ زن و عود ساز
صبح برآمد ببام مرغ درآمد بزیرصبح تبسم نمای مرغ ترنم نواز
مجلسیان سحر محرم اسرار عشقخلوتیان صبوح غرقهٔ دریای راز
قاتل مشتاق گو تیغ مکش در حرمرهزن عشاق گو چنگ مزن در حجاز
دلبر شیرین سخن بیش نماید عتابشاهد سیمین بدن بیش کند کبر […]


متن کامل شعر را ببینید ...

خواجوی کرمانی
 

حکیم نزاری » غزلیات » شمارهٔ ۶۳۸

 

پردهٔ عشّاق ساخت بلبل شوریده باز
کرد بر آهنگ من نالهٔ شب گیر ساز
او زده دستان به قهر من زده دستان به شوق
او ز گل بی‌ثبات من ز غم دل‌نواز
نالهٔ دل سوز او چون سخن عشق زار
قصّهٔ اندوه من چون شب هجران دراز
قاعدهٔ عشق من ظاهر و باطن قدیم
واسطهٔ شوق او صورت و معنی مجاز
شاهد بدعهد […]


متن کامل شعر را ببینید ...

حکیم نزاری