گنجور

شعرهای با وزن «مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن (هزج مثمن سالم)» و حروف قافیهٔ «ندان»

 

همام تبریزی » غزلیات » شمارهٔ ۱۵۷

 

نباید در قلم یارا حدیث آرزومندان

اگر صدسال بنویسم بود باقی دو صد چندان

درین آتش که من هستم زمانی دشمنت بادا

که حالی آب گرداند وجودشگر بودسندان

نیم آن کز تو برگردم فراقمگر کشد یا نه

[...]


متن کامل شعر را ببینید ...

همام تبریزی
 

جامی » دیوان اشعار » واسطة العقد » غزلیات » شمارهٔ ۴۰۷

 

مه ترکی زبان من نداند فارسی چندان

چو گویم بوسه ده مشکل نهد بر فارسی دندان

پریرم بود در دل شوق او چندان که می مردم

چو آمد دی دو چندان گشت و هست امروز صد چندان

ز غیرش دیده دربستم مکن گو جا به دل هر بت

[...]


متن کامل شعر را ببینید ...

جامی