گنجور

اقبال لاهوری » پیام مشرق » ربودی دل ز چاک سینهٔ من

 

ربودی دل ز چاک سینهٔ من

به غارت برده ئی گنجینهٔ من

متاع آرزویم با که دادی

چه کردی با غم دیرینهٔ من


متن کامل شعر را ببینید ...

اقبال لاهوری