گنجور

اقبال لاهوری » پیام مشرق » ز پیش من جهان رنگ و بو رفت

 

ز پیش من جهان رنگ و بو رفت

زمین و آسمان و چار سو رفت

تو رفتی ای دل از هنگامهٔ او

و یا از خلوت آباد تو او رفت


متن کامل شعر را ببینید ...

اقبال لاهوری