گنجور

شعرهای با وزن «مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن (هزج مثمن سالم)» و حروف قافیهٔ «را»

 

صائب تبریزی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۳۷۵

 

به ساغر احتیاجی نیست حسن نیم مستش را

که می جوشد می از پیمانه چشم می پرستش را

به چندین دست نتوانست مژگانش نگه دارد

ز افتادن به هر جانب نگاه نیم مستش را

نمی سازد پریشان مغز را بوی حنا چندین

[...]


متن کامل شعر را ببینید ...

صائب تبریزی
 

حزین لاهیجی » غزلیات » شمارهٔ ۵۲

 

بلا شد گوشهٔ چشم ترحم بی گناهان را

نگه٬ تیغ سیه تاب است٬ این مژگان سیاهان را

ز چشم مست دارد یاد، ساقی باده پیمایی

درٻن مجلسکه ساض داد، یارب خرشنگاهال را؟

سر تسلیم می سایم، به خاک عجز و می ‎کنم

[...]


متن کامل شعر را ببینید ...

حزین لاهیجی
 

شمس مغربی » غزلیات » شمارهٔ ۹

 

بیا در بحر و دریا شو رها کن این من و ما را

که تا دریا نگردی تو ندانی عین دریا را

اگر موجت از آن دریا درین صحرا کشد روزی

چنانت غرقه گرداند که ناری یاد از صحرا

اگر امواج دریا را بجز دریا نمی بینی

[...]


متن کامل شعر را ببینید ...

شمس مغربی