گنجور

ترکی شیرازی » دیوان اشعار » فصل دوم - مدیحه‌سرایی‌ها » شمارهٔ ۲۸ - طرب انگیز

 

خوشا شیراز و خلق باوفایش

خداوندا! نگه دار از بلایش

عبیرآمیز می باشد نسیمش

طرب انگیز می باشد هوایش

خوش آن ساعت که معمار سبک دست

[...]

ترکی شیرازی
 

صامت بروجردی » کتاب القطعات و النصایح » شمارهٔ ۴ - در بی‌وفایی زن و فرزند

 

بکوشم درحصول مدعایش

به فتح لعه گردم رهنمایش

صامت بروجردی
 

الهامی کرمانشاهی » گزیدهٔ منظومهٔ «بستان ماتم» » شمارهٔ ۱

 

چنین یکتا خدایی را ستایش

همی گویم همی جویم نیایش

الهامی کرمانشاهی
 

صفای اصفهانی » دیوان اشعار » مثنوی » بخش ۲۹ - جواب

 

خدا چشمست و گوش و دست و پایش

هوایش مرده در پای خدایش

صفای اصفهانی
 

ملک‌الشعرا بهار » مثنویات » شمارهٔ ۲۲ - بچهٔ ترس

 

زپهنای بر و قد رسایش

گذشتی مرغی از بین دو پایش

ملک‌الشعرا بهار
 
 
۱
۶
۷
۸