گنجور

فایز » ترانه‌های فایز بر اساس نسخه‌ای دیگر » دوبیتی‌ها » شمارهٔ ۱۳۴

 

خروس عرش دیشب التجا کرد

برای عاشق مسکین دعا کرد

الهی خیر از عمرش نبیند

هر آن کس یار از فایز جدا کرد

فایز
 

صفی علیشاه » بحرالحقایق » بخش ۲۱۷ - عبدالمتکبر

 

تکبر پس زحق بر ما سوا کرد

تذلل کی بغیری ز اعتلا کرد

صفی علیشاه
 

صفی علیشاه » بحرالحقایق » بخش ۲۲۹ - عبدالخافض

 

ز خفض نوح کو با کبریا کرد

جهانرا غرق طوفان فنا کرد

صفی علیشاه
 

صفی علیشاه » بحرالحقایق » بخش ۳۸۶ - مجمع‌الاهواء

 

زمین و آسمان از وی ابا کرد

مگر آدم که حمل این بلا کرد

صفی علیشاه
 

صفی علیشاه » بحرالحقایق » بخش ۳۸۹ - المحفوظ

 

از آنرو آدم اظهار خطا کرد

بحق «انا ظلمنا» را دعا کرد

صفی علیشاه
 

صفی علیشاه » بحرالحقایق » بخش ۴۳۸ - الموت

 

ز سجده آدم آن سرکش ابا کرد

باظهار منیت ابتدا کرد

صفی علیشاه
 

صامت بروجردی » کتاب القطعات و النصایح » شمارهٔ ۵ - در نفرت مجالست غنی با فقیر

 

چو اصغا این سخن آن بینوا کرد

بترسید و بلرزید و ابا کرد

صامت بروجردی
 

غبار همدانی » غزلیات » شمارهٔ ۱۷

 

صبا از زلف مُشکین عُقده وا کرد

مرا سرگشته چون باد صبا کرد

بنازم طعنۀ بیگانگان را

که آخر با تو ما را آشنا کرد

کنون آن شاخ مرجان را توان یافت

[...]

غبار همدانی
 

ملک‌الشعرا بهار » مثنویات » شمارهٔ ۲۶ - در اثبات خدا

 

طبیعی نفی صانع را ندا کرد

دلیل او را سزد کاین ادعا کرد

ملک‌الشعرا بهار
 

صغیر اصفهانی » دیوان اشعار » غزلیات » شمارهٔ ۲۴۱

 

خدا را جمع نتوان با هوا کرد

یکی از این دو را باید رها کرد

ولی ترک خدا کردن محالست

که هر کس کرد خود را مبتلا کرد

به ملک عافیت ره برد آنکو

[...]

صغیر اصفهانی
 

رهی معیری » منظومه‌ها » خلقت زن

 

جهان داور چو گیتی را بنا کرد

پی ایجاد زن اندیشه‌ها کرد

رهی معیری
 
 
۱
۳
۴
۵
sunny dark_mode