گنجور

سوزنی سمرقندی » دیوان اشعار » قصاید » شمارهٔ ۲۹ - در مدح محمدبن ابی بکر

 

دل مرا دل معشوق من موافق نیست

وگر موافق باشد ز عشق لایق نیست

موافقت ز دل عاشقان پدید آید

موافقت نپذیرد دلی که عاشق نیست

از آن بسی که بخوشی چنان نباشد شهد

[...]

سوزنی سمرقندی
 

مجیرالدین بیلقانی » دیوان اشعار » قطعات » شمارهٔ ۱۹

 

مرا دوای دل خسته ساخت خواجه رفیع

به گوهری شبه صورت که کم ز لؤلؤ نیست

مسیح وار لب جان خوش بدان دل داد

که در جهان فراخ ایچ تنگ ترزو نیست

ز بهر داروی جان گر دمیم داد رواست

[...]

مجیرالدین بیلقانی
 

جامی » دیوان اشعار » واسطة العقد » غزلیات » شمارهٔ ۹۰

 

مقام عارف عالی مقام بی وطنیست

طراز کسوت فقر و فنا وبرهنه تنیست

به گوش دهر ازین راستر سخن نرسید

که گوهر صدف بحر صدق کم سخنیست

چو نیست بنده آن شاه مکی و مدنی

[...]

جامی
 

فیض کاشانی » شوق مهدی » غزلیات » شمارهٔ ۱۳

 

وگرنه ذکر حقم بر زبان خروشی نیست

به دل محبت این قوم عذرخواه من است

فیض کاشانی
 

فیض کاشانی » شوق مهدی » غزلیات » شمارهٔ ۱۳

 

وگرنه ذکر حقم بر زبان خروشی نیست

به دل محبت این قوم عذرخواه من است

فیض کاشانی
 

صامت بروجردی » کتاب الروایات و المصائب » شمارهٔ ۴ - سئوال اعرابی از اسخیای مدینه

 

ز ماسوا به سوای تو اعتماد نیست

به غیر کف جوادت دگر جوادی نیست

صامت بروجردی