گنجور

انوری » دیوان اشعار » قصاید » قصیدهٔ شمارهٔ ۴۱ - در مدح ملک عادل یوسف

 

ملک یوسف ای حاتم طی غلامتملوک جهان جمله در اهتمامت
خداوند خاص و خداوند عامیاز آن بندگی می‌کند خاص و عامت
جهان کیست پروردهٔ اصطناعتفلک چیست دروازهٔ احتشامت
نه جز بذل از شهریاری مرادتنه جز عدل در پادشاهی امامت
رخ خطبه رخشان ز تعظیم ذکرتلب سکه خندان ز شادی نامت
اجل پرتو شعلهای سنانتظفر ماهی چشمهای حسامت
بر اطراف گردون غبار […]


متن کامل شعر را ببینید ...

انوری
 

قاآنی » قصاید » قصیدهٔ شمارهٔ ۵۱ - و له ایضاً فی مدحه

 

بهادر شه ای شهریاران ‌غلا‌مت

قضا و قدر هردو در اهتمامت

به خاصان درافتاده غوغای عامی

ز ادراک خاص و ز انعام عامت

جهان آفرین زافرینش ندارد

مرادی دگر جز حصول مرامت

برون بود نه چرخ از جمع امکان

اگر بود همپایه با احتشامت

به دوزخ‌ گریزند ارباب تقوی

کشند ار به فردوس شکل حسامت

به پیش رواق توگردون خضرا

گیاهیست روینده از طرف بامت

نیم قایل […]


متن کامل شعر را ببینید ...

قاآنی