گنجور

شعرهای با وزن «فعولن فعولن فعولن فعل (متقارب مثمن محذوف یا وزن شاهنامه)» و حروف قافیهٔ «از»

 

حکیم نزاری » غزلیات » شمارهٔ ۶۳۱

 

مرا چیزهایی نمودند باز

که آن است اسرار مردان راز

به شرطی که جز در محل قرار

مقامات مردان نگویند باز

به تسلیم فرمان‌بری سر بنه

[...]


متن کامل شعر را ببینید ...

حکیم نزاری قهستانی
 

حکیم نزاری » غزلیات » شمارهٔ ۶۴۷

 

ز پندار خود رهبری بر مساز

مرو ای برادر چنین بر مجاز

اگر روی داری به روی محق

به بت‌خانه حق است کردن نماز

وگر با خود از خود بری چون مسیح

[...]


متن کامل شعر را ببینید ...

حکیم نزاری قهستانی
 

عیوقی » ورقه و گلشاه » بخش ۴۲ - شعر گفتن گلشاه

 

کزین پس ایا دل به دنیا مناز

که عزش عذابست و نازش نیاز

دو سرو سهی را بهٔک بوستان

بپرورد در شادکامی و ناز

ابی آن که ز آن هر دو آمد گناه

[...]


متن کامل شعر را ببینید ...

عیوقی
 

جهان ملک خاتون » دیوان اشعار » غزلیات » شمارهٔ ۷۸۳

 

به یاد آمدم آن جوانی و ناز

که کردیم با دلبران طناز

به پایم نهاده بسی سروران

سری کاو بدی در جهان سرفراز

ز عشق رخم باز نشناختند

[...]


متن کامل شعر را ببینید ...

جهان ملک خاتون