گنجور

فیاض لاهیجی » دیوان اشعار » مثنویات » ساقی‌نامه

 

اگر چه زمستی‌ست عصیان ما

نسازد ولی با خرد جان ما

فیاض لاهیجی
 

ملک‌الشعرا بهار » مثنویات » شمارهٔ ۷۰ - شاه حریص ترجمهٔ یکی از قطعات فرانسه

 

چو ازگنگ بگذشت یکران ما

شد آن مرز و بوم نوین زان ما

ملک‌الشعرا بهار
 

افسرالملوک عاملی » کوروش نامه » بخش ۱۳ - فتح ماد

 

کشد بی سبب او جوانان ما

بآتش بسوزد دل و جان ما

افسرالملوک عاملی
 
 
۱
۲
sunny dark_mode