گنجور

سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۵۹۳

 

بسم از هوا گرفتن که پری نماند و بالیبه کجا روم ز دستت که نمی‌دهی مجالی
نه ره گریز دارم نه طریق آشناییچه غم اوفتاده‌ای را که تواند احتیالی
همه عمر در فراقت بگذشت و سهل باشداگر احتمال دارد به قیامت اتصالی
چه خوش است در فراقی همه عمر صبر کردنبه امید آن که روزی به کف اوفتد […]


متن کامل شعر را ببینید ...

سعدی