گنجور

صائب تبریزی » دیوان اشعار » گزیدهٔ غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۶۹

 

در کدامین چمن ای سرو به بار آمده‌ای؟که رباینده‌تر از خواب بهار آمده‌ای
با گل روی عرقناک، که چشمش مرساد!خانه‌پردازتر از سیل بهار آمده‌ای
چشم بد دور، که چون جام و صراحی ز ازلدر خور بوس و سزاوار کنار آمده‌ای
آنقدر باش که اشکی بدود بر مژگانگر به دلجویی دلهای فگار آمده‌ای
بارها کاسهٔ خورشید پر از خون دیدیتو […]


متن کامل شعر را ببینید ...

صائب تبریزی