گنجور

سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۳۸۸

 

منم این بی تو که پروای تماشا دارمکافرم گر دل باغ و سر صحرا دارم
بر گلستان گذرم بی تو و شرمم نایددر ریاحین نگرم بی تو و یارا دارم
که نه بر ناله مرغان چمن شیفته‌امکه نه سودای رخ لاله حمرا دارم
بر گل روی تو چون بلبل مستم والهبه رخ لاله و نسرین چه تمنا دارم
گر […]


متن کامل شعر را ببینید ...

سعدی
 

سیف فرغانی » دیوان اشعار » غزلیات » شمارهٔ ۳۷۲

 

مدتی شد که من از عشق تو سودا دارم
غم و اندوه ترا در دل و جان جا دارم
یوسف مصر ملاحت شدی ای جان عزیز
ور نه من با تو چرا مهر زلیخا دارم
گوئیم دست بدار از خود ودر ما پیوند
خود مرا دست کجا تا زخودش وا دارم
حور فردوس مرا گر بتمنا طلبد
من نه آنم که بغیر […]


متن کامل شعر را ببینید ...

سیف فرغانی
 

قدسی مشهدی » غزلیات » شمارهٔ ۳۴۵

 

همه جانب قدم مرحله‌پیما دارم
روشناس غم عشقم، همه‌جا جا دارم
غیرتم با تو چنان است که شبها به خیال
جنگ پهلوی تو با صورت دیبا دارم
از پی نقش پی ناقه نیم سرگردان
داغی از لاله درین دشت، تمنا دارم
نروم سوی وی آهسته ز ترسیدن جان
حذر از همرهی آبله پا دارم


متن کامل شعر را ببینید ...

قدسی مشهدی