گنجور

شعرهای با وزن «فعلاتن مفاعلن فعلن (خفیف مسدس مخبون)» و حروف قافیهٔ «الند»

 

سعدی » مواعظ » قطعات » شمارهٔ ۹۱

 

نفس ظالم، مثال زنبورست

که جهانش ز دست می‌نالند

صبر کن تا بیوفتد روزی

که همه پای بر سرش مالند


متن کامل شعر را ببینید ...

سعدی شیرازی
 

شاه نعمت‌الله ولی » غزلیات » غزل شمارهٔ ۷۸۲

 

خلق دنیا مقلد قالند

اهل عقبی مقید حالند

ای خوشا وقت ما و آن یاران

که منزه ز قال و از حالند

دیگران گوشمال مال خورند

[...]


متن کامل شعر را ببینید ...

شاه نعمت‌الله ولی