گنجور

ملک‌الشعرا بهار » منظومه‌ها » کارنامهٔ زندان » بخش ۸۶ - گل و پروانه

 

چون زند بوسه‌ای به وجه حسن

گل از آن بوسه گردد آبستن

ملک‌الشعرا بهار
 
 
۱
۲۷
۲۸
۲۹
sunny dark_mode