گنجور

عطار » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۴۶۳

 

خط مکش در وفا کزآن توام

فتنهٔ خط دلستان توام

بی تو با چشم خون فشان همه شب

در غم لعل درفشان توام

از دهانت چو گوش را خبر است

[...]

عطار
 

حکیم نزاری » مثنوی روز و شب » بخش ۲۱ - اظهار بندگی کردن شاعر در پیشگاه شاه

 

من که باشم که گویم آن‌ِ توام

یکی از جمله سگان توام

حکیم نزاری
 

وحشی بافقی » گزیدهٔ اشعار » مثنویات » در گله گزاری و ستایش

 

غره زانم که مدح خوان توام

شهرتم این که در زمان توام

وحشی بافقی
 
 
sunny dark_mode