گنجور

شعرهای با وزن «فعلاتن فعلاتن فعلاتن فعلن (رمل مثمن مخبون محذوف)» و حروف قافیهٔ «ینمیگذرد»

 

سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۱۷۹

 

کیست آن ماه منور که چنین می‌گذرد

تشنه جان می‌دهد و ماء معین می‌گذرد

سرو اگر نیز تحول کند از جای به جای

نتوان گفت که زیباتر از این می‌گذرد

حور عین می‌گذرد در نظر سوختگان

[...]


متن کامل شعر را ببینید ...

سعدی شیرازی
 

امیرخسرو دهلوی » دیوان اشعار » غزلیات (گزیدهٔ ناقص) » گزیدهٔ غزل ۲۲۳

 

زاهد از صومعه زنهار که بیرون نروی

که از آن سوی بلای دل و دین می‌گذرد

می‌گذشتی شب و از ماه برآمد فریاد

کاین چه فتنه است که بروی زمین می‌گذرد؟


متن کامل شعر را ببینید ...

امیرخسرو دهلوی
 

امیرخسرو دهلوی » دیوان اشعار » غزلیات » شمارهٔ ۷۱۳

 

شب ز سوزی که برین جان حزین می گذرد

شعله آه من از چرخ برین می گذرد

منم و گریه خون هر شب و کس آگه نیست

با که گویم که مرا حال چنین می گذرد

سوزم آن نیست که از تشنگیم سینه بسوخت

[...]


متن کامل شعر را ببینید ...

امیرخسرو دهلوی
 

نیر تبریزی » غزلیات » شمارهٔ ۶۶

 

عنبرین موی تو بر طرف چمن میگذرد

یا ز گلزار ختا آهوی چین میگذرد

گرکند باز زهم کاکل مشگین تو باد

تا قیامت بخم و حلقه و چین میگذرد

شد ز دلها اثر تیر کمان دارانرا

[...]


متن کامل شعر را ببینید ...

نیر تبریزی