گنجور

شعرهای با وزن «فعلاتن فعلاتن فعلاتن فعلن (رمل مثمن مخبون محذوف)» و حروف قافیهٔ «ارامدهای»

 

صائب تبریزی » دیوان اشعار » گزیدهٔ غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۶۹

 

در کدامین چمن ای سرو به بار آمده‌ای؟

که رباینده‌تر از خواب بهار آمده‌ای

با گل روی عرقناک، که چشمش مرساد!

خانه‌پردازتر از سیل بهار آمده‌ای

چشم بد دور، که چون جام و صراحی ز ازل

[...]


متن کامل شعر را ببینید ...

صائب تبریزی
 

صائب تبریزی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۶۸۰۱

 

در کدامین چمن ای سرو به بار آمده ای؟

که رباینده تر از خواب بهار آمده ای

با گل روی عرقناک، که چشمش مرساد!

خانه پردازتر از سیل بهار آمده ای

چشم بد دور که چون جام و صراحی ز ازل

[...]


متن کامل شعر را ببینید ...

صائب تبریزی
 

آشفتهٔ شیرازی » غزلیات » شمارهٔ ۱۰۰۰

 

گرنه ای چشم سیه بهر شکار آمده ای

تیر مژگان بکف از بهر چکار آمده ای

دلنشینی عجب ای ناوک مژگان پیداست

کز کمانخانه ابروی نگار آمده ای

بتماشای گل و سرو و سمن حاجت نیست

[...]


متن کامل شعر را ببینید ...

آشفتهٔ شیرازی