گنجور

سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۴۶۸

 

چشم اگر با دوست داری گوش با دشمن مکنتیرباران قضا را جز رضا جوشن مکن
هر که ننهاده‌ست چون پروانه دل بر سوختنگو حریف آتشین را طوف پیرامن مکن
جای پرهیز است در کوی شکرریزان گذشتیا به ترک دل بگو یا چشم وا روزن مکن
کیست کاو بر ما به بیراهی گواهی می‌دهدگو ببین آن روی شهرآرا و […]


متن کامل شعر را ببینید ...

سعدی