گنجور

پروین اعتصامی » دیوان اشعار » مثنویات، تمثیلات و مقطعات » قطعه - مرد پندارند پروین را، چه برخی ز اهل فضل

 

از غبار فکر باطل، پاک باید داشت دلتا بداند دیو، کاین آئینه جای گرد نیست
مرد پندارند پروین را، چه برخی ز اهل فضلاین معما گفته نیکوتر، که پروین مرد نیست


متن کامل شعر را ببینید ...

پروین اعتصامی
 

خواجوی کرمانی » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۹۳

 

هیچ روئی نیست کز چرخ سیه رو زرد نیستکار هیچ آزاده‌ئی زین آسیا برگرد نیست
در جهان مردی نمی‌بینم که از دردی جداستیک طربناکست برگردون و آنهم مرد نیست
گر نه بوی دوستان آرد نسیم بوستانباد پندارش که آخر گنج باد آورد نیست
سرد باشد هر که او بی مهرروئی دم زندچون دم مهر از دل گرمست از […]


متن کامل شعر را ببینید ...

خواجوی کرمانی
 

صائب تبریزی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۲۵۶

 

صیقل آیینه دل غیر آه سرد نیست
هر که را در دل نباشد آه، مرد درد نیست
ای که خود را در دل ما زشت منظر دیده ای
رنگ خود را چاره کن، آیینه ما زرد نیست
دیده را در بسته وقف حسرت او کرده ایم
از نسیم مصر مارا چشم راه آورد نیست
میکشان در روز باران خسرو وقت خودند
ابر […]


متن کامل شعر را ببینید ...

صائب تبریزی