گنجور

مولانا » مثنوی معنوی » دفتر چهارم » بخش ۷۰ - نقصان اجرای جان و دل صوفی از طعام الله

 

جسم از جان روزافزون می‌شود

چون رود جان جسم بین چون می‌شود

مولانا
 

جهان ملک خاتون » دیوان اشعار » غزلیات » شمارهٔ ۶۷۹

 

هردم از عشقت دلم خون می شود

خون دل از دیده بیرون می شود

روی من چون کهربا گشت از غمت

وز سرشکم باز گلگون می شود

گرچه یادم بر دلت کمتر بود

[...]

جهان ملک خاتون
 

ملا احمد نراقی » مثنوی طاقدیس » بخش ۷۶ - در بیان آمدن مرد عارف به تحصیل زاد

 

اندرونها جمله کانون می شود

دود از دلها به گردون می شود

ملا احمد نراقی
 
 
sunny dark_mode