گنجور

مولانا » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۳۲۶

 

عاشقی و آنگهانی نام و ننگ

او نشاید عشق را ده سنگ سنگ

گر ز هر چیزی بلنگی دور شو

راه دور و سنگلاخ و لنگ لنگ

مرگ اگر مرد است آید پیش من

[...]

مولانا
 

مولانا » مثنوی معنوی » دفتر اول » بخش ۴۷ - ترجیح نهادن شیر جهد را بر توکل

 

پای داری چون کنی خود را تو لنگ

دست داری چون کنی پنهان تو چنگ

مولانا
 

مولانا » مثنوی معنوی » دفتر اول » بخش ۶۲ - هم در بیان مکر خرگوش

 

که نظر بر نور بود آنگه به رنگ

ضد به ضد پیدا بود چون روم و زنگ

مولانا
 

مولانا » مثنوی معنوی » دفتر اول » بخش ۹۶ - تفسیر ما شاء الله کان

 

از بهاران کی شود سرسبز سنگ

خاک شو تا گل نمایی رنگ رنگ

مولانا
 

مولانا » مثنوی معنوی » دفتر دوم » بخش ۸ - التزام کردن خادم تعهد بهیمه را و تخلف نمودن

 

آن خر مسکین میان خاک و سنگ

کژ شده پالان دریده پالهنگ

مولانا
 

مولانا » مثنوی معنوی » دفتر دوم » بخش ۹ - گمان بردن کاروانیان که بهیمهٔ صوفی رنجورست

 

وان دگر در نعل او می‌جست سنگ

وان دگر در چشم او می‌دید زنگ

مولانا
 

مولانا » مثنوی معنوی » دفتر دوم » بخش ۲۰ - ملامت کردن مردم شخصی را کی مادرش را کشت به تهمت

 

از وی این دنیای خوش بر تست تنگ

از پی او با حق و با خلق جنگ

مولانا
 
 
۱
۲
۳
۴
sunny dark_mode