گنجور

عطار » مظهرالعجایب » بخش ۷ - در ارتباط ولایت با نبوت

 

هر که گفت شاه مادر جان نهاد

مصطفی بر درد او درمان نهاد

عطار نیشابوری
 

عطار » مصیبت نامه » بخش سی و نهم » بخش ۳ - الحكایة و التمثیل

 

عشق دختر در میان جان نهاد

عشق او در جان چرا نتوان نهاد

عطار نیشابوری
 

عطار » اشترنامه » بخش ۱۵ - جواب عیسی علیه السلام سبیحون را

 

راه خود بر جاده کل زان نهاد

تا کسی دیگر رهی نتوان نهاد

عطار نیشابوری
 

حسینی » کنز الرموز » بخش ۸ - در بیان معرفت زکوة و کیفیت آن

 

موراگر پای ملخ برخوان نهاد

آنچه بودش در بر مهمان نهاد

حسینی
 

کمال خجندی » مقطعات » شمارهٔ ۴۳

 

دوش مهمان لب جانان شدم

عذر گفت و منتم بر جان نهاد

کامشبم چیزی چنان در خورد نیست

تا توان پیش چنین مهمان نهاد

گفتم آن نقل دهان بس نیست گفت

[...]

کمال خجندی
 

جهان ملک خاتون » دیوان اشعار » غزلیات » شمارهٔ ۴۲۲

 

مهر رویت آتشم در جان نهاد

در دل من درد بی درمان نهاد

دل ببرد و آتشی در جان زدم

در جهان این رسم بد جانان نهاد

بیخ شاخ وصل را از بن بکند

[...]

جهان ملک خاتون
 

صامت بروجردی » کتاب الروایات و المصائب » شمارهٔ ۲۵ - اسلام آوردن زلیخا

 

در جهان یک باره از دل جان نهاد

بار دیگر رو سوی میدان نهاد

صامت بروجردی