گنجور

خالد نقشبندی » غزلیات » غزل شماره ۲۵

 

جان به استقبال جانان می‌رود

تشنه سوی آب حیوان می‌رود

بلبل شیدا شد آزاد از قفس

سوی گلگشت گلستان می‌رود

زین عجایب‌تر چه باشد در جهان

[...]

خالد نقشبندی
 

خالد نقشبندی » غزلیات » غزل شماره ۴۶

 

عاشق و مست و خراب کیستم؟

بیخود از جام شراب کیستم؟

در مذاق آب حیاتم تلخ شد

تشنه لعل مذاب کیستم؟

نیم بسمل غرقه اندر خون و خاک

[...]

خالد نقشبندی
 

خالد نقشبندی » قطعات » قطعه شماره ۲۵ (ماده تاریخ در سوگ میرعثمان)

 

داد از این گردون دون، فریاد ازین

نیست جز مردان حق را در کمین

بحر احسان، کوه عرفان، کان جود

فخر دوران، ناصب اعلام دین

میرعثمان آنکه رای روشنش

[...]

خالد نقشبندی
 

خالد نقشبندی » قطعات » قطعه شماره ۲۹

 

ای مه برج شرف سروری

وی در درج صدف دلبری

مهر جان تاب سپهر کمال

تازه گل گلبن پیغمبری

چند بنفشه ز ریاض دلم

[...]

خالد نقشبندی
 

خالد نقشبندی » قطعات » قطعه شماره ۴۴

 

واله شوق جمال دوستان

بی نصیب از گشت باغ و بوستان

بنده وامانده از وصل حبیب

خالد درمانده در هندوستان

خالد نقشبندی
 

خالد نقشبندی » مفردات (معما به نامهای خاص) » شماره ۱

 

تا به خالت شد سر زلف آشنا

عالمی را عام شد درد و بلا

خالد نقشبندی
 

خالد نقشبندی » مفردات (معما به نامهای خاص) » شماره ۲۲

 

شد چو ماه از نسل زهرا منجلی

اختر برج شرف، سید علی

خالد نقشبندی
 
 
sunny dark_mode