گنجور

شعرهای با وزن «فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلن (رمل مثمن محذوف)» و حروف قافیهٔ «انریختن»

 

صائب تبریزی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۶۰۰۲

 

نیست آسان خون نعمت های الوان ریختن

برگریزان مکافات است دندان ریختن

سالها گل در گریبان ریختی چون نوبهار

مدتی هم اشک می باید به دامان ریختن

چشمه خورشید را شبنم نیندازد ز جوش

[...]


متن کامل شعر را ببینید ...

صائب تبریزی