گنجور

اشعار مشابه

 

بیدل دهلوی » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۲۹۰

 

باز بیتابانه ایجاد نوایی می‌کنم

مطلب دیگر نمی‌دانم دعایی می‌کنم

مدعای صبح زین باغ امتحان فرصت است

تا نفس پر می‌زند کسب هوایی می‌کنم

ناامید عالم اقبال نتوان زیستن

[...]


متن کامل شعر را ببینید ...

بیدل دهلوی
 

صائب تبریزی » دیوان اشعار » متفرقات » شمارهٔ ۴۹۷

 

نیست ناخن در کف و مشکل گشایی می کنم

کار عالم را به این بی دست و پایی می کنم

نیست مانند سپند از سوختن فریاد من

دور گردان را به آتش رهنمایی می کنم


متن کامل شعر را ببینید ...

صائب تبریزی
 

سیف فرغانی » دیوان اشعار » غزلیات » شمارهٔ ۴۰۲

 

بنده عشق توام زآن پادشاهی می کنم

دولتی دارم که در کویت گدایی می کنم

خسرو ملک جهانی تو از آن فرهادوار

من بشیرین سخن خسرو ستایی می کنم

از پی سلطان حسنت تا بگیرد شرق و غرب

[...]


متن کامل شعر را ببینید ...

سیف فرغانی
 

اسیری لاهیجی » دیوان اشعار » غزلیات » شمارهٔ ۳۷۶

 

در طریقت ره روانرا رهنمائی میکنم

در حقیقت عارفانرا پیشوائی میکنم

گر شدم بیگانه از جان و جهان در عشق او

لیک با جانان همیشه آشنائی میکنم

گر چه در صورت گدا ورند و قلاش آمدم

[...]


متن کامل شعر را ببینید ...

اسیری لاهیجی
 

سلیم تهرانی » دیوان اشعار » غزلیات » شمارهٔ ۷۵۴

 

جام می در کف ز کوی او جدایی می کنم

بر سر خود خاک با دست حنایی می کنم

گر به سامان جهان، وصلش به من سودا کنند

آنچه دارم می دهم، دیگر گدایی می کنم

ارغوان گل می کند در باغ ما از زعفران

[...]


متن کامل شعر را ببینید ...

سلیم تهرانی