گنجور

برای پیشنهاد تصاویر مرتبط با اشعار لازم است ابتدا با نام کاربری خود وارد گنجور شوید.

ورود به گنجور

 
شاطر عباس صبوحی

فهرست شعرها به ترتیب آخر حرف قافیه گردآوری شده است. برای پیدا کردن یک شعر کافی است حرف آخر قافیهٔ آن را در نظر بگیرید تا بتوانید آن را پیدا کنید.

مثلاً برای پیدا کردن شعری که مصرع «بوسه‌ای از لب لعلت بروان می‌ارزد» مصرع دوم یکی از بیتهای آن است باید شعرهایی را نگاه کنید که آخر حرف قافیهٔ آنها «د» است.

حرف آخر قافیه

الف
د
ن

مبتلا: من آن مرغم که افکندم به دام صد بلا خود را - به یک رو از پی هنگام کردم مبتلا خود را

زلف تو: چو سوخت خال تو دل، عاشقان، یکدله را - به باغ لاله دگر خورد داغ باطله را

ناز کن: ناز کن، ناز، که نازت به جهان می‌ارزد - بوسه‌ای از لب لعلت بروان می‌ارزد

تعبیر خواب پریشان: آهوی چشم تو نازم که چو نخجیر کند - شیر را گیرد و در زلف تو، بزنجیر کند

تصویر: مصوّر آمد و روی تو را چو ماه کشید - قلم چو بر سر زُلفت رسید، آه کشید

قند لعل: ره دلرا بتا زان شوخ چشم مست رهزن زن - بعیاری زُلفت خویش را غافل بمخزن زن