گنجور

 
اسیر شهرستانی

در سر هر مویم از جوش خیالت غلغلی

هر نفس در سینه تنگم به یادت بلبلی

تاب آن زلف پریشان از کجا آورده ام

عمرها بر خویش می سنجم ز تاب سنبلی

گردش ساغر هلاک گلرخی یا نو خطی

گردن مینا اسیر طره‌ای یا کاکلی

 
sunny dark_mode